RESENSI BUKU RICH 5 RUKUN KEBERLIMPAHAN DAN KEBEKAHAN

RESENSI BUKU RICH 5 RUKUN KEBERLIMPAHAN DAN KEBEKAHAN

  1. Identitas Buku

Judul                     :  RICH 5 Rukun Keberlimpahan dan Keberkahan

Penulis                 :  Ustadz Abu Bassam Oemar Mita

Editor                    :  Arif Mahmudi, Danik Restiono

Penerbit              :  AQWAM MEDIA PROFETIKA, Kartasura, Solo

Cetakan               :  Pertama, September, 2021

ISBN                      :  978-979-039-812-2

Tebal Halaman  :  200 halaman , 23 cm

Harga Buku         :  Rp. 175.000

  1. Tentang Penulis :

Ustadz Oemar Mita, lahir di Kudus, 14 Mei 1979. Menamatkan pendidikan di Universitas Muhammad bin Saud {LIPIA) Jakarta pada tahun 2008.  Kesehariannya, Ustadz yang akrab disapa Abu Bassam ini menghabiskan waktunya dari satu majelis taklim ke majelis taklim lainnya. Di tengah kesibukan itu, bersama beberapa saudara-saudara dakwahnya, ia mendirikan Syameela. Sebuah lembaga dakwah yang ia dedikasikan untuk menyampaikan kebenaran dan merangkai persaudaraan.

  1. Sinopsis Buku

Ada lima rukun keberlimpahan yang disampaikan pada buku ini, yaitu : 1. Berharap hanya kepada Allah 2. Berbakti kepada orang tua 3. Membantu Agama Allah 4. Senantiasa beristighfar 5. Senantiasa berdoa kepada Allah

Keberkahan dalam konteks keimanan akan berseberangan jauh dengan keberkahan dalam konteks materialisme dan sekulerisme.  Dalam konteks keimanan, keberkahan adalah ketika Allah memberikan kepada kita kelapangan dalam segala urusan kehidupan.  Alllah melapangkan hati, melapangkan dada kita dalam setiap problematika.  Karena yang kita khawatirkan bukanlah problematikanya, tetapi hati yang lebih sempit dari setiap problematika yang hadir dalam kehidupan.

Dalam buku ini dijelaskan ada 4 rukun keberkahan, yaitu:

  1. Barokah adalah apapun perkara dan kondisi yang menambah ketaatan di jalan Allah

Seseorang yang mendapat keberkahan ialah yang dalam kondisi sehat ataupun sakit,

dalam kondisi miskin ataupun kaya, dalam kondisi memiliki jabatan yang tinggi  atau tidak

memiliki jabatan , senantiasa menambah ketaatan ibadahnya kepada Allah

  1. Barokah adalah mengikuti sunah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari

Barokah juga disematkan kepada mereka yang dalam kehidupannya senantiasa

mengamalkan sunnah Rasulullah.  Bukan hanya dalam ibadah shalat, puasa dan haji, tetapi

dalam seluruh aspek kehidupanya, seperti cara makan, minum, tidur, bersuci,

bertetangga, berkeluarga, dalam jual beli dan lain-lain

  1. Barokah adalah istiqomah dalam keimanan dan beribadah kepada Allah

Barokah juga diberikan kepada mereka yang istiqomah dalam keimanan dan beribadah

kepada Allah. Allah menyukai hamba-hamba-Nya yang istiqomah dalam beribadah

walaupun sedikit.

  1. Barokah adalah husnul khotimah, wafat dalam keadaan yang baik, wafat membawa iman dan

amal soleh

 

  1. Kelebihan dan Kelemahan Buku
  • Kelebihan Buku : Mengulas dengan sangat rinci dan jelas bab maupun sub bab yang terdapat pada setiap tema. Penulis menyertai dalil dari Alquran maupun Hadits dalam pemaparan bukunya.

Kekurangan Buku :

  • Kurang menjelaskan tafsir dari para ulama mufassir dari ayat-ayat Alquran yang dicantumkan pada tema-tema tertentu.

 

Oleh : Agus Hermawan, M.Pd.I