Hadiah Spesial untuk Jiwa yang Gelisah

Hadiah Spesial untuk Jiwa yang Gelisah

  1. Judul               : Hadiah Spesial untuk Jiwa yang Gelisah
  2. Penulis            : Yasir Husain
  3. Penerbit          : PT Elek Media Komputindo
  4. Tahun Terbit  : 2019
  5. Tebal Buku     : xviii + 150
  6. Harga               : Rp. 60.000,-
  • Sinopsis

Dalam buku  ini, penulis menyajikan dan mengingatkan untuk jiwa yang gelisah yang dialami oleh insan manusia tentang tujuan penciptaan manusia, serta arah kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah SWT . Selain itu, buku ini dilengkapi dengan penjelasan bagaimana mengenal Allah dengan baik melalui tanda-tanda kekuasaan-Nya dan menjelaskan bagaimana cara mengubah musibah menjadi nikmat dan meyakini bahwa doa benar-benar mampu membawa perubahan yang luar biasa. Buku  ini memaparkan sepuluh perkenalan  yakni:

Perkenalan pertama : Mengenal Tuhan Maha Pencipta dan mengurusi kehidupan manusia termasuk mengawasi apa yang dilakukan insan manusia dari mulai lahir sampai akhir hidup.

Perkenalan kedua : Melihat dan mengetahui sekeliling untuk menemukan celah pada ciptaan Allah, semakin mengetahui celah ciptaan yang lain, maka semakin sempurna menemukan kekurangan.

Perkenalan ketiga : Memahami Allah dengan kasih sayang untuk memenuhi kebutuhan makhluk-Nya dan menempuh semua makna kehidupan didunia dengan iman dan taqwa.

Perkenalan keempat : Merenungi dan memperhatikan kekuatan mahluk lain dan bersikap tidak putus asa dalam menjalani kehidupan.

Perkenalan kelima : Mengenali diri dengan melawan sifat pendendam, bayak mengeluh dan merasa lemah.

Perkenalan keenam : Semangat dengan  janji Allah dan bahagia terhadap hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan.

Perkenalan ketujuh : Meyakini dalam hidup diatas tuntunan dan bimbingan Allah dengan berusaha dalam berniaga dan senang bersedekah.

Perkenalan kedelapan : Mengubah musibah jadi nikmat dan nikmat yang lain ditengah ujian dalam hidup.

Perkenalan kesembilan : Mendekati dan senantiasa berkomunikasi dengan Allah disaat diuji dalam hidup serta melawan kegelisan dalam hidup.

Perkenalan kesepuluh : Memahami diri dalam hakikat hidup untuk mendapatkan kebahagian.

Kelebihan Buku

Kelebihan buku ini adalah membahas secara lengkap satu per satu cara melawan kegelisan dalam hidup. Kemudian terdapat ulasan penting yang dirangkum dalam sebuah tabel singkat dan jelas agar para pembaca dapat memahami sepuluh perkenalan cara melawan kegelisahan dalam hidup.

  • Kekurangan Buku

Kekurangan buku ini adalalah tidak adanya cerita atau kisah untuk dijadikan motivasi dan suriteladan dalam hidup agar lebih menarik pembaca.

Oleh : Yunqi Manuwia